28 oktober 2021

Marjolein de Jager, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Zuid-Utrecht

Onderwijs

“De sessies begeleid door De Argumentenfabriek hebben tempo, pit en diepgang waardoor op een hele positieve, frisse manier de essentie naar boven komt.”