01 februari 2023

Kees de Brouwer, adviseur Onderwijs en ICT bij Hogeschool Leiden

Onderwijs

De Argumentenfabriek heeft ons doeltreffend begeleid in het formuleren van een gezamenlijk inzicht ten aanzien van de functies van een nieuw Learning Management Systeem (LMS). De denksessies zijn door de deelnemers ervaren als inspirerend en verhelderend. Het eindproduct – een Informatiekaart – is een mooi middel om het gesprek te blijven voeren over eisen en wensen voor een nieuw LMS.