16 november 2022

Jeannette van Elteren, Regiocoördinator bij het Vervangingsfonds/Participatiefonds

Onderwijs

“De denksessies onder leiding van de Argumentenfabriek waren inspirerend en leverden veel inzichten op. Bijzonder vonden wij de analyse van deze input tot de oplevering van de concrete knelpunten- en oplossingenkaart. Wij gaan hier in het onderwijsveld mee aan de slag!”