28 oktober 2021

Dajana Perkic, Ministerie van VWS

Onderwijs

“Ik heb nog nooit zo veel positieve reacties ontvangen van betrokkenen als na de denksessies gefaciliteerd door De Argumentenfabriek. En ook het eindresultaat mocht er wezen. De Argumentenfabriek weet complexe denkprocessen goed om te zetten naar concrete producten.”