19 juli 2021

Door Kees Wessels

Zeven rapporten over jeugdhulp kort samengevat

Zorg en welzijn

Het afgelopen jaar richtten tal van rapporten onderzoeken en adviezen zich op verbeteringen van de jeugdhulp. Om overzicht te krijgen, heeft De Argumentenfabriek in opdracht van de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd de hoofdlijnen uit zeven belangrijke publicaties op een rij gezet. Zodat iedereen snel kan zien wie, wat heeft onderzocht en welke voorstellen hieruit voortvloeien.

Ook behoefte aan een helder overzicht of aan houvast bij complexe onderwerpen? Neem contact op met Kees Wessels.