03 oktober 2017

Werkgeverschap in vier toekomstbeelden

Met hulp van werkgevers en wetenschappers hebben we kenmerken van de wendbare organisatie, de lerende organisatie, de verbonden organisatie en de inclusieve organisatie in kaart gebracht. De kenmerken betreffen de besturing, de bemensing, de cultuur, de omgeving, het verdienmodel, de arbeidsvoorwaarden, de inspraak en de werkprocessen van zo’n organisatie. Het boekje ‘Werkgeverschap in vier toekomstbeelden’ wordt op het jaarcongres op 9 oktober gepresenteerd. De vier toekomstbeelden worden tijdens het congres nader toegelicht en uitgediept. Meer informatie vind je op de website van AWVN of lees erover in het interview met Ton de Korte en Jenny Kossen in ‘Werknemen’.