19 september 2022

Door Katrin Weber

Werken aan waardenvol huurdersbeleid

Bouwen en wonen

Waarom gaan sociale huurders verschillend om met dezelfde situatie? Hoe kun je hier als medewerker van een woningcorporatie /verhuurder mee omgaan? We maakten er voor Aedes een praktisch werkboek over.

De ene huurder is de andere niet: leefwerelden en persona’s

Huurders worden vaak op basis van bijvoorbeeld inkomen en leeftijd verdeeld in (doel)groepen. Mensen met dezelfde kenmerken reageren echter verschillend op veranderingen. In het onderzoek is daarom gebruik gemaakt van persona’s en leefwerelden. Een aanpakkende huurder met een groot netwerk onderneemt sneller actie dan een afwachtende huurder die erg op zichzelf is. Dat geeft aanknopingspunten om verschillende huurders verschillend te benaderen. Het werkboek bevat voorbeelden en praktische tips voor praktijkmensen en beleidsmakers om die benadering in het eigen werk te gebruiken. Niet alleen voor medewerkers van woningcorporaties, maar van alle organisaties die met huurders werken.

“We hebben er een werkboek van gemaakt. Iedereen kan ermee aan de slag”, aldus Martin van Rijn, voorzitter van Aedes. Hij overhandigde het eerste exemplaar op maandag 5 september 2022 aan Maria Scali, de kersverse voorzitter van de Woonbond.

“Deze publicatie helpt professionals te kijken door de ogen van de huurder.”

Anne van Grinsven, Woonzorg Nederland

Betaalbaarheid en veiligheid voorop, zorgen over woningmarkt

In het onderzoek is ook gekeken wat huurders het meest belangrijk vinden. In een enquête onder ruim 1.000 huurders keken we naar de achterliggende waarden. Waarden die betaalbaarheid en veiligheid raken scoorden het hoogst, zoals woonkwaliteit, leefbaarheid en keuzevrijheid. Uit de enquête kwam ook naar voren dat huurders zich grote zorgen maken over de woningmarkt. Met name over het gebrek aan huizen voor jongeren en het tekort aan woningen die geschikt zijn voor ouderen.

Mede op basis van de waarden ontwikkelden we een denkkader waarin we ‘persona’s’ (huurders met bepaalde harde kenmerken) in verschillende leefwerelden (zachte kenmerken) tegen komen. Hoe ziet hun leven eruit? Wat vinden zij belangrijk? Hoe reageren ze bijvoorbeeld op de stijgende energiekosten?

Workshops

We organiseren met Aedes drie workshops voor medewerkers van woningcorporaties, die lid zijn van Aedes. Hieronder kunnen geïnteresseerden zich aanmelden: