14 mei 2020

Visie Viva! Zorggroep speelt in op veranderende ouderenzorg

Viva! Zorggroep reageert met de nieuwe visie op de veranderingen in de ouderenzorg. Ouderen en chronisch zieken hebben zwaardere zorg nodig en blijven langer thuis wonen. En in een krimpende arbeidsmarkt is meer personeel nodig. Om goede zorg te blijven bieden op de huidige achttien zorglocaties met 1.400 plekken en aan 5.400 mensen thuis, moet de zorgaanbieder zich aanpassen. Zoals ouderen zoveel mogelijk in de eigen omgeving helpen, mantelzorgers meer ruimte geven, technologie inzetten, opleiding en scholing van medewerkers vernieuwen en kennis en expertise delen met andere partijen in de regio.

Aan de slag
Het Visieboekje geeft een overzicht van de relevante interne en externe trends die ten grondslag liggen aan de visie van Viva! “De visie helpt ons intern, bij onze besluitvorming en prioritering en extern, bij onze positionering. Managementteam en medewerkers gaan in hun eigen onderdeel van de organisatie en op hun eigen plek aan de slag om de visie te realiseren”, aldus de raad van bestuur in het voorwoord.

Meer weten?
Ook een visie met De Argumentenfabriek maken? Neem contact op met:
Kees Wessels, chef zorg