12 juli 2018

Veiliger defensievastgoed voor een veiliger Nederland

Deze twee vragen waren het startschot om met medewerkers van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf te bouwen aan veiliger defensievastgoed. Om (oplossingen voor) nalevingsproblemen in het vizier te krijgen, ontwikkelden we een nieuwe methode. In stap een brengen we in kaart hoe de vastgoedketen eruitziet. Met welke vastgoedprocessen heeft Defensie te maken? Daarna beschrijven we die processen met de meeste nalevingsproblemen.

Resultaat: zeven procesbeschrijvingen met bij elkaar opgeteld meer dan honderd nalevingsproblemen. Nalevingsproblemen zijn bijvoorbeeld dat operationele commandanten slecht kunnen overzien of vastgoedonderdelen op hun locatie al goedgekeurd zijn. Of dat het verkrijgen van een vergunning voor aangepast gebruik van vastgoed zó lang duurt dat de operationele commandant zijn taken niet goed kan uitvoeren.

Voor de grootste nalevingsproblemen bedachten we vervolgens oplossingen of ‘acties’. Dat leidde tot een ‘Actieagenda’ met zeven ‘Actieplannen’. Zoals: een digitaal systeem met informatie over vergunningen en keuringen. Of: een handboek voor operationele commandanten met informatie over wetten en regels rond vastgoed. Met deze Actieplannen gaat Defensie komende jaren aan de slag, op weg naar een betere basis voor veilig vastgoed.

Meer weten?
Nieuwsgierig naar hoe we klanten helpen processen veiliger te maken? Neem contact op met onze senior veiligheid, Maarten Gehem.