28 september 2017

Vanuit betrokkenheid en met lef op weg naar de Omgevingswet

In twee denksessies dachten we met negentien ambtenaren van gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat na over de gewenste werkhoudingen die onder de kernwaarden schuil gaan. Het geheel van kernwaarden en werkhoudingen vormen samen een eerste aanzet tot een Cultuurkaart voor gemeenten en provincies. Op een Cultuurkaart spreken mensen met elkaar af hoe ze met elkaar werken.  ‘Wij durven los te laten en geven anderen ruimte’ is bijvoorbeeld een werkhouding onder de kernwaarde Lef. ‘Wij brengen mensen en partijen bijeen om tot het beste plan te komen’, komt terug bij de kernwaarde Verbinding.

Gemeenten en provincies kunnen deze kaart gebruiken als startpunt voor een Cultuurkaart die specifiek is toegespitst op de eigen organisatie.

Nieuwsgierig geworden? De kaart is hier te bekijken en te downloaden. Meer informatie over deze Cultuurkaart of andere denkbegeleiding van De Argumentenfabriek bij de implementatie van de Omgevingswet?  Neem dan contact op met Dries Bartelink.