15 april 2015

Stad van de Toekomst

Agenda Stad is de samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. De Argumentenfabriek begeleidt dit project op allerlei manieren. We brachten trends en factoren in kaart, dachten na over vragen waarop Agenda Stad antwoord wil geven en hielpen de verschillende partijen bij het formuleren van hun bijdrage voor Agenda Stad. 

Lees meer over onze samenwerking met Agenda Stad.