12 maart 2018

Schrappen: van papier naar praktijk

Om ons te wapenen tegen de bureaucratie in de zorg, vinden met steun van VvAA, Het Roer Moet Om (HRMO) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de schrap- en verbeterwerken van [Ont]Regel de Zorg plaats. In de eerste schrapweek dachten zeven beroepsgroepen na over concrete suggesties voor het schrappen van administratieve handelingen. Vervolgens dachten zij in de tweede week na over wie wat kan doen om schrapsuggesties te realiseren. De sfeer was constructief, kritisch en enthousiast. Een impressie van de tweede schrapweek is hieronder te bekijken.

Wat staat er in de derde schrap- en verbeterweek op de agenda? In de derde – tevens laatste – week worden de puntjes op de “i” gezet: beroepsgroepen ronden hun eigen schrapagenda af. Dit resulteert in kaarten met concrete en realiseerbare schrapsuggesties en acties per doelgroep. Een eigen schrap- en actielijst dus voor medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, apothekers, psychiaters en wijkverpleegkundigen.

De resultaten van de schrap- en verbeterwerken worden in het voorjaar gepresenteerd aan de Tweede Kamer en aan de koepel- en beroepsorganisaties.

Voor meer informatie over de schrap- en verbeterwerken, zie de website van [Ont]Regel de Zorg.