05 september 2015

Perspectiefbanen in Amsterdam

De basis voor de regeling is gelegd in het project ‘De Perspectiefbaan in perspectief’ dat De Argumentenfabriek in de eerste helft van 2015 heeft begeleid. Op basis van de consultaties die de gemeente hierna heeft gehouden en de uitkomsten van een maatschappelijke kosten-batenanalyse, heeft de gemeente Amsterdam het voorstel aangepast. Lees meer over de Perspectiefbanen in het persbericht, of lees de kaarten op de informatiepagina van gemeente Amsterdam.