15 maart 2022

Door Franziska Lensen

Overzichtskaart beantwoordt belangrijke vragen over werk en kanker

Zorg en welzijn

Voor mensen met de diagnose kanker is er sinds vandaag een hulpmiddel dat ze helpt bij het beantwoorden van tal van vragen over hun ziekte in relatie tot hun werk. De Overzichtskaart werk en kanker geeft antwoord op belangrijke vragen en verwijst door naar betrouwbare bronnen voor meer informatie. Zo kunnen mensen met kanker zich goed informeren en met naasten en hulpverleners bespreken wat voor hen het beste is.

Mensen die de diagnose kanker krijgen, zien zich in een emotionele tijd geconfronteerd met tal van vragen over hun werk of uitkering. De Overzichtskaart werk en kanker geeft antwoord op belangrijke vragen, uitgesplitst naar ziektefase. Het zijn vragen als: Wie kan me ondersteunen bij blijven werken tijdens mijn behandeling? Hoe communiceer ik met mijn werkomgeving over mijn ziekte? Wat zijn mijn rechten en plichten rond verzuim en re-integratie?  Betrouwbare antwoorden vinden op deze en andere vragen, vergt voor veel mensen een flinke zoektocht in een woud van online informatie. De Overzichtskaart, die vandaag is gelanceerd op de Nationale Kanker en Werkdag, helpt ze hierbij.

De Overzichtskaart is een initiatief van de Groep Werk & Kanker, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en AbbVie, in samenwerking met De Argumentenfabriek. Elf deskundigen hebben tijdens vier denksessies de belangrijkste vragen over werk en kanker per ziektefase in kaart gebracht, bondige antwoorden geformuleerd, en betrouwbare bronnen voor meer informatie verzameld.

De Overzichtskaart werk en kanker is te vinden op de website van het Kenniscentrum Kanker & Werk. Patiënten kunnen deze kaart gebruiken vanaf de diagnose kanker tot en met de re-integratie. De kaart is gemaakt voor werknemers, ondernemers en zzp’ers, en mensen met een WW-, Ziektewet- of WIA-uitkering. Zorgverleners kunnen de kaart in de spreekkamer gebruiken om patiënten te ondersteunen.

Vragen?

Neem contact op met Franziska Lensen

franziska@argumentenfabriek.nl

Meer over Franziska Lensen