05 juli 2022

‘Ontregelaars’ leren zelf onnodige regels aan te pakken 

Zorg en welzijn

Zélf leren hoe je met collega’s onnodige regels in de dagelijkse praktijk kan schrappen of voorkomen. Dat is wat je leert in de training en e-learning [Ont]regelaar in de zorg.

Het doel van de training is zorgmedewerkers vaardigheden te geven om administratieve lasten binnen de organisatie te verminderen.  Zorgmedewerkers zijn daardoor minder tijd kwijt aan het invullen van formulieren en lijstjes en hebben meer tijd voor de patiënt of cliënt. De Argumentenfabriek en Elevate gaan samen de training en e-learning [Ont]Regelaar in de Zorg ontwikkelen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Met deze training en e-learning wil het VWS-programma [Ont]regel de Zorg de regeldruk in zorgorganisaties van binnenuit verminderen en tot een duurzame ontregelbeweging komen. Door regels te schrappen, werkprocessen te uniformeren en te vereenvoudigen en door intern het gesprek aan te gaan over regeldruk en werkprocessen. De komende maanden worden de training en e-learning ontwikkeld zodat kwaliteitsmedewerkers, beleidsmedewerkers en zorgverleners er hierna kosteloos gebruik van kunnen maken.  

De e-learning is een korte online training voor zorgmedewerkers over het onderwerp [ont]regelen en vast onderdeel van de verdiepende training. In de meerdaagse training tot [ont]regelaar doen deelnemers kennis op en krijgen ze handvatten om zelfstandig aan de slag te gaan met regeldruk binnen de eigen zorginstelling.

Europese aanbesteding
De Argumentenfabriek en Elevate zijn via een Europese openbare aanbesteding geselecteerd voor deze opdracht. “De Argumentenfabriek stond aan de wieg van de ORDZ-beweging en kent hierdoor het belang van en de belangen bij het (ont)regelen van het zorgstelsel,” zegt Kees Kraaijeveld, directeur van De Argumentenfabriek. “We hebben tientallen zogheten schrapsessies met alle belanghebbenden in de zorg gehouden en praktische hulpmiddelen ontwikkeld waarmee professionals zelf de administratieve regeldruk kunnen verminderen.”  Robert Gorter, CEO van Elevate voegt toe: “Het team van Elevate beschikt over stevige onderwijskundige kennis en ervaring opgebouwd met de ontwikkeling van meer dan 400 maatwerk e-learnings voor zorgprofessionals. Daarmee bereikten we meer dan 15.000 deelnemers in de zorg.” 

De komende maanden zullen De Argumentenfabriek en Elevate de training en e-learning ontwikkelen en implementeren, waarbij het belangrijk is dat de middelen goed aansluiten op de ervaringen en behoeftes uit de praktijk. Deze zomer zullen hiervoor diverse denksessies en pilots met de doelgroep worden georganiseerd. 

Vragen?

Neem contact op met Gertrude van Driesten

gertrude@argumentenfabriek.nl
+31 6 8157 1092
Meer over Gertrude van Driesten