17 april 2018

Nieuwsgierige leerlingen op Bliksemstage

De Bliksemstage is een initiatief van JINC, een organisatie die kinderen van 8 tot 16 jaar kennis laat maken met verschillende beroepen. De leerlingen komen uit wijken met een sociaaleconomische achterstand. Om een goede keuze te kunnen maken voor een later beroep, moeten ze natuurlijk eerst wel weten wat er te koop is.

Tijdens de Bliksemstage maakten de leerlingen kennis met het werk van de fabriek, vroegen ze fabriekers het hemd van het lijf en gingen ze zelf aan de slag met het maken van een Argumentenkaart. Als volleerde deskundigen verzamelden ze argumenten voor en tegen ‘workshops’, een lesvorm bij hen op school waar veel over te doen is. Wie weet helpt deze kaart de juffen en meesters te beslissen of ze blijven bij de traditionele lessen, of toch overgaan naar een workshop-lesvorm?

Na afloop van de ochtend zei een van de leerlingen: ‘Ik had gedacht dat jullie heel saai werk deden, maar het was echt heel leuk!’