28 maart 2017

Aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen

De initiatiefnemers van Aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen (ABU, Cedris, NRTO en OVAL), werken in het hart van de arbeidsmarkt en zien dagelijks – ieder vanuit de eigen discipline – hoe de arbeidsmarkt te verbeteren valt.  

Met Aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen doen ze een concreet voorstel aan het nieuwe kabinet en de sociale partners om te komen tot een structurele oplossing. Een oplossing gericht op het menselijk kapitaal en passend bij de investeringsagenda voor Nederland. Dinsdag 28 maart overhandigden de initiatiefnemers het denkresultaat aan Mariëtte Hamer (SER).

De Argumentenfabriek mocht het denkwerk begeleiden. Hoe ziet een praktisch haalbare ontwikkelstimulans er uit? Dat is de vraag die we beantwoordden. We knipten het denkwerk op in vier denkstappen. In de eerste denkstap hebben we nagedacht over de rol van de overheid bij het stimuleren van een Leven Lang Ontwikkelen. In de tweede denkstap hebben we het vertrekpunt in kaart gebracht. Wat weten we over een Leven Lang Ontwikkelen Hiermee hebben we de basis gelegd voor het nadenken over concrete beleidsmaatregelen. In de derde denkstap zijn de opties verkend om een Leven Lang Ontwikkelen concreet te maken. Voor wie is het? Hoe betalen we het? Hoe organiseren we het? Bij elk van dit soort kernkeuzes is nagedacht over de voor- en de nadelen. Het resultaat van dit denkproces is het basisvoorstel aan het kabinet: de Periodieke Arbeidsmarktscan (PAS), loopbaanwinkels en een ontwikkelrekening voor iedereen.