14 december 2023

Door Talitha Koek

Nieuw leven voor natuurlijke reststromen

Duurzaamheid Energie en klimaat

Hoogwaardig, meervoudig, duurzaam, circulair, dichtbij en ontwikkelgericht. Deze zes leidende principes helpen partijen die aan de slag willen met natuurlijke reststromen. Het Vernieuwersnetwerk Natuurlijke Reststromen vroeg ons om samen met een groep van circa 40 experts deze principes onder de loep te nemen.

Het is belangrijk dat het inzetten van reststromen gebeurt op een duurzame en hoogwaardige wijze. Natuurlijke reststromen zijn organische materialen die onder andere beschikbaar komen bij groenbeheer en akkerbouw. Deze reststromen kunnen als biogrondstof fungeren. Zo krijgt de reststroom opnieuw waarde. Een voorbeeld is het hergebruiken van grasvezels als bouwmateriaal, of het gebruik van bladresten als bodemverbeteraar.

Wat betekenen deze principes in de praktijk en met welke woorden praten we hier over? Gezamenlijk is een handzame informatiekaart gemaakt. Deze kaart kan zowel door bedrijven als overheden gebruikt worden bij het nadenken over hoe natuurlijke reststromen opnieuw en beter gebruikt kunnen worden.

Vragen?

Neem contact op met Talitha Koek

talitha@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Talitha Koek