10 september 2020

Nederlandse zorgstelsel een van de beste van Europa

Goede toegang en hoge levensverwachting

Met de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2006 is gereguleerde marktwerking in het zorgstelsel geïntroduceerd. Zorgverzekeraars kregen in de Zvw als inkopers van zorg een centrale rol in de curatieve zorg. De intentie van de Zvw was de zorg kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden. Uit dit rapport blijkt onder andere dat:

  • Nederland in vergelijking met andere Europese landen een goede toegang tot zorg, hoge levensverwachting en weinig te voorkomen sterfgevallen kent;
  • Nederland in vergelijking met andere Europese landen, relatief weinig geld uitgeeft aan curatieve zorg, maar juist relatief veel geld aan de langdurige zorg;
  • de groei van de uitgaven in de Zorgverzekeringswet (Zvw) is afgenomen na de invoering ervan en de uitgavengroei (als percentage van het bbp) is direct verklaarbaar door budgetoverhevelingen.

Klik op bovenstaande diagram om deze te openen

Bekijk het rapport

Je kunt het rapport ‘De Zorgverzekeringswet in perspectief’ hier inzien. Hier kun je het artikel van VGZ over het rapport lezen.

Meer weten?

Neem dan contact op met Kees Wessels.