24 april 2017

Knelpuntenanalyses voor de jeugdhulp en jeugdbescherming

De ene analyse ging over seksuele ontwikkeling, de andere over angst en/of trauma. Per onderwerp begeleidden we op één dag twee denksessies met jeugdprofessionals, cliënten en wetenschappers. ’s Ochtends inventariseerden we met de deskundigen de knelpunten rond het onderwerp. ’s Middags formuleerden we met deskundigen vragen die een mogelijk nieuwe richtlijn volgens hen zou moeten beantwoorden.

Inmiddels heeft de Stuurgroep Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming besloten om als eerste een vervolg te geven aan de ontwikkeling van de Richtlijn Seksuele ontwikkeling. Een kleine voorbereidingsgroep heeft gewerkt aan verdere afbakening van dit onderwerp. In de komende periode stelt het NJi vast wie de ontwikkelaar wordt. Ook verkent het NJi of het mogelijk is om in een later stadium apart voor angst en apart voor trauma een richtlijn te ontwikkelen. De knelpuntenanalyses over seksuele ontwikkeling en angst en/of trauma zijn hier te bekijken.