01 september 2015

Kiezen voor nieuwe zekerheden’ gelanceerd

Het rapport werd in opdracht van de Sociale Diensten van de vier grootste gemeenten (G4) gemaakt. De studie bevat vier opties om de sociale zekerheid op de langere termijn opnieuw in te richten, in samenhang met veranderingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Bestrijding van de inactiviteit is hierbij steeds het doel. Lees het persbericht of het artikel dat op 1 september in de Volkskrant verscheen.

Bestel het boek.