31 juli 2023

Door Petra van de Goorbergh

Hoe vergroten we de mentale kracht van organisaties?

Zorg en welzijn Werk

Wat kunnen we als veld van werk en gezondheid doen en laten om de mentale kracht van organisaties te vergroten? Hoe zorgen we ervoor dat werk voor mensen een bron wordt van mentale kracht, en minder vaak een oorzaak van mentale uitputting? Hoe zorgen we ervoor dat organisaties mentale kracht van mensen kunnen versterken en ondersteunen? Kortom: hoe maken we Nederland mentaal krachtiger?

In het vorige conceptartikel vanuit de Denktank Mentale vooruitgang en Werk werd de ideale situatie waar we naartoe zouden willen beschreven. Dit werd gedaan aan de hand van positieve doelen. De vraag die dit vijfde conceptartikel beantwoordt, is wat de spelers in het veld van werk en gezondheid concreet kunnen doen om de geschetste doelen dichterbij te brengen. Per speler worden de acties beschreven die nodig zijn om de mentale kracht van (niet-)werkenden en van organisaties te vergroten. Er worden niet alleen acties voor werkgevers geformuleerd. Ook wordt de nadruk gelegd op het veld om werkgevers en werkenden heen, zoals arbodiensten, ggz-organisaties, adviesorganisaties op het gebied van vitaliteit, leiderschap en werkdruk, verzekeraars, re-integratie-, loopbaan- en sociaal ontwikkelbedrijven, de Nederlandse Arbeidsinspectie, gemeenten en het Rijk.

Lees het gehele conceptartikel hier verder. 

Vragen?

Neem contact op met Petra van de Goorbergh

petra@argumentenfabriek.nl
+31 651111415
Meer over Petra van de Goorbergh