01 november 2023

Helder denken over het energie­systeem 

Energie en klimaat

Systeemintegratie is een woord dat iedereen in de energiesector gebruikt maar waar niet altijd hetzelfde beeld over bestaat. Vandaag presenteert het platform Zo werkt energie in Nederland een Informatiekaart gemaakt om helderheid te scheppen over deze term op het nationale RES-congres in Utrecht. Wat is integratie binnen het energiesysteem in Nederland en wat zijn belangrijke aandachtspunten en afwegingen daarbij?  

Met het verschijnen van het concept Nationaal Plan Energiesysteem in juni 2023 heeft de overheid een heldere route geschetst voor de toekomst van het Nederlandse energiesysteem. Het is duidelijk dat steeds meer integratie binnen het energiesysteem plaatsvindt, en dat systeemintegratie belangrijk is voor zowel de verduurzaming als de betrouwbaarheid van het energiesysteem. De Informatiekaart Integratie binnen het energiesysteem verheldert hoe dit werkt, en welke vragen verdere integratie oproept; zoals een eerlijke verdeling van lusten en lasten of de impact op de leefomgeving. Deze Informatiekaart is onderdeel van een serie, eerder maakten we al de Informatiekaart Waterstof, Wind op Zee en Kernenergie. Alle informatie van het platform is gratis toegankelijk op de website www.zowerktenergie.nl 

Platform Zó werkt energie in Nederland is een samenwerking van partijen uit het Nederlandse energiesysteem die gedreven worden door een gedeelde missie: inzicht geven in de werking van ons energiesysteem en zo het voeden van de geïnformeerde dialoog. De partners van het platform hebben hun expertise opnieuw gebundeld om complexe informatie toegankelijk, neutraal en overzichtelijk te presenteren. Net zoals bij de publicatie van het boek Zó werkt energie in Nederland in 2021. 

Het doel hiervan is om professionals in en buiten de energiesector en andere geïnteresseerde lezers meer houvast te geven bij gedachtevorming en afwegingen over energie. Deze kaarten zijn gemaakt op basis van meerdere denksessies met deskundigen in opdracht van Platform Zó werkt energie in Nederland, onder leiding van De Argumentenfabriek. De komende jaren zal het platform meer relevante en actuele Informatiekaarten over energie maken. 

Lees meer over Zó werkt energie in Nederland

In het boek