11 juli 2018

Grote gemeenten willen samen denken over de energietransitie


Begin april organiseerden De Argumentenfabriek en De Denkacademie twee denksessies voor strategen van grote gemeenten. Tijdens de sessies dachten meer dan twintig strategen na over de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Ook maakten ze kennis met twee denkgereedschappen van De Argumentenfabriek (Argumentenladder en Waardenanalyse). In beide bijeenkomsten was veel enthousiasme. Voor het gepresenteerde gereedschap, én voor een mogelijk gezamenlijk vervolg. Samen denken is leuk en vooral ook waardevol omdat grote gemeenten veelal met vergelijkbare complexe vragen zitten.

We besloten hierop een korte enquête te sturen aan alle gemeenten die lid zijn van het G4- en het G40-stedennetwerk. De enquête ging over mogelijke thema’s voor een gezamenlijk denktraject en de interesse van gemeenten om hier aan deel te nemen. De resultaten laten zien dat inmiddels eenentwintig gemeenten interesse hebben in een vervolg en voor het thema Energietransitie de meeste interesse bestaat.

Vanwege deze grote belangstelling organiseren we op dinsdagmiddag 11 september a.s. een vervolgbijeenkomst voor geïnteresseerde gemeenten.

Interesse of vragen? Neem dan contact op met Dries Bartelink, Chef Openbaar Bestuur.