07 februari 2019

Gezocht: PO-bestuurders die werk willen maken van maatwerk in leren

De Argumentenfabriek en B&T nemen het initiatief tot een denktank om dat te onderzoeken, om te beginnen in het PO. Hierom zoeken we PO-bestuurders met lef die willen en kunnen bijdragen met expertise en middelen. De infomiddag is op 14 maart.

Bekijk de threepager over dit initiatief of neem contact op met Anouk Mulder, Chef Onderwijs.