20 december 2018

“Er moet een nieuwe balans tussen de publieke belangen worden gevonden”

Wat zijn volgens het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de belangrijkste thema’s voor luchtvaart in Nederland in 2050? Het ministerie heeft uitgebreid onderzoek gedaan en laten doen om de relevante trends en de vraagstukken die leven bij mensen en organisaties te inventariseren. Hiervoor voerde het ministerie onder andere een reeks Luchtvaartgesprekken met mensen in verschillende regio’s. De Argumentenfabriek heeft het ministerie geholpen om de bevindingen uit deze verkenningsfase samen te brengen onder de thema’s mobiliteit, ruimte, gezondheid, klimaat, economie, veiligheid en bestuur. Per thema zijn de belangrijkste vragen en ontwikkelingen voor de toekomst beschreven.

“Uit de Bloemlezing blijkt dat de toekomst van de luchtvaart een complex vraagstuk is. Er is sprake van schaarste en uiteenlopende publieke belangen zoals veiligheid, klimaat, economie en gezondheid,” aldus Minister van Nieuwenhuizen van IenW in het voorwoord. “Er moet een nieuwe balans tussen de publieke belangen worden gevonden. De keuzes daarvoor wil ik zorgvuldig maken, in  gesprek met alle belanghebbenden.”

Vandaag presenteerde het ministerie de Bloemlezing aan de Tweede Kamer als antwoord op de vraag wat de uitkomsten van de Verkenningsfase zijn voor de toekomst van luchtvaart. Het ministerie gaat de beleidsvragen verder uitwerken in beleidsopties en uiteindelijk keuzes, wat uitmondt in de Luchtvaartnota die in het voorjaar verschijnt.

Een greep uit de bloemlezing waarin is opgenomen wat mensen over de thema’s zeggen:

Gezondheid: “Als het alarm van je scooter afgaat door overvliegende vliegtuigen is er sprake van ernstige geluidsoverlast.”

Mobiliteit: “Een retourtje Zwolle – Amsterdam is duurder geworden dan naar Barcelona vliegen.”

Economie: “Werkgelegenheid wordt niet alleen op de luchthavens gecreëerd, maar ook indirect in de omgeving van luchthavens. Dat wordt onderschat.”

Download de bloemlezing Verkenning luchtvaart in Nederland 2050.