26 juni 2018

Denksessie ‘data en marktmacht’

Wat is de relatie tussen data en marktmacht? Afgelopen donderdag spraken wij hierover met Microsoft, Eneco, VodafoneZiggo, ONVZ, DDMA, NVB, ACM en het ministerie van Economische Zaken. Samen verkenden we twee vragen. Wat zijn criteria om te bepalen of en hoe data bijdragen aan marktmacht? En: Welke vervolgstappen kunnen we nemen om het denken over data en marktmacht verder te brengen?

Het doel van deze denksessie was om het denken over data en marktmacht verder te ontwikkelen. Niet alleen voor de bedrijven en organisaties rondom de tafel, maar ook als bijdrage aan het publieke debat. Want de relatie tussen data en marktmacht is complex. En hoewel er op veel plekken over dit onderwerp wordt nagedacht, zijn er nog geen definitieve antwoorden, laat staan dat deze zijn omgezet naar instrumenten.

Het thema ‘data en marktmacht’ staat hoog op de politieke agenda en kan de aankomende periode op veel aandacht rekenen, zoals in het onderzoek van de Europese Commissie naar de overname door Apple van de muziekdienst Shazam en het advies dat zij over data en marktmacht aan ‘drie wijzen’ heeft gevraagd. Ook voor de ACM zal dit thema, mede op verzoek van het kabinet, speerpunt zijn.

We kijken uit naar de uitkomsten hiervan en hopen dat de inzichten die we tijdens onze denksessie hebben opgedaan aan de ontwikkeling van het debat over ‘data en marktmacht’ kunnen bijdragen.

Voor vragen kan je contact opnemen met Maarten Gehem.