20 januari 2016

De toekomst van passend onderwijs in het VO van Amsterdam en Diemen

In Amsterdam en Diemen werkten de VO-scholen al jaren samen binnen een structuur om alle leerlingen een bij hen passende plek te bieden.

De introductie van de wettelijke verplichting was voor dit Samenwerkingsverband aanleiding een lange termijnvisie te ontwikkelen: Wat wil het Samenwerkingsverband met het passend onderwijs in 2020? De Argumentenfabriek heeft dit denken begeleid, de uitkomsten zijn te vinden in het kaartenboek Op weg naar onderwijs dat elke leerling past. Dit boek is hier te downloaden.

Meer weten? Anouk Mulder via anouk@argumentenfabriek.nl