05 juni 2015

De Perspectiefbaan in perspectief

De verantwoordelijke wethouder Arjan Vliegenthart heeft na een eerste bespreking in de gemeenteraad de keuze gemaakt om het plan met een zo breed mogelijk gezelschap van relevante partijen te bespreken. Hiervoor is in februari 2015 een brede projectgroep van start gegaan. Het voorstel is ontwikkeld samen met zoveel mogelijk relevante partijen zoals werkzoekenden, werkgevers, vakbonden, de uitvoering en wetenschap. 

De Argumentenfabriek heeft dit denkproces mogen begeleiden en heeft de resultaten hiervan gevisualiseerd in een (digitaal) kaartenboek. Het College ziet in dit kaartenboek de contouren voor een nieuw voorstel voor de Perspectiefbaan verwoord en praat hier tijdens de consultaties in juni met belanghebbenden over door. Ter aanvulling op dit boek laat de gemeente Amsterdam ook een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitvoeren van het nieuwe voorstel.

Vragen?

Neem contact op met Petra van de Goorbergh

petra@argumentenfabriek.nl
+31 651111415
Meer over Petra van de Goorbergh