12 november 2019

Argumentensessie young professionals over veranderen van baan

Doel van een netwerkbijeenkomst voor young professionals was om met een groep frisse denkers van gedachten te wisselen over een onderwerp dat veel young professionals bezighoudt: wel of niet veranderen van baan? Daarnaast vinden we het leuk relaties met De Argumentenfabriek kennis te laten maken en willen we natuurlijk graag horen waar andere young professionals in hun werkveld mee bezig zijn.

Denkfouten leren herkennen

De young professionals zijn werkzaam in onder meer sectoren als zorg, onderwijs, energie en journalistiek en komen uit het netwerk van onze eigen Kaartenmakers. Om hen kennis te laten maken met de werkwijze van de fabriek, trapten we af met een flits-denktraining over denkfouten en hoe die te herkennen. We namen enkele klassieke en veelgemaakte denkfouten door, zoals we dat ook met onze cursisten via De Denkacademie doen. Het herkennen van deze denkfouten helpt bij het nemen van complexe beslissingen (zoals het veranderen van baan).

Argumenten voor en tegen het wisselen van baan

Na deze warming up gingen we aan de slag met het argumenteren over het al dan niet wisselen van baan. De argumentensessie leverde veel verschillende argumenten op. Argumenten voor waren bijvoorbeeld ‘Ik zoek een baan met meer maatschappelijke impact’ of ‘De organisatiecultuur van mijn huidige werk past niet (meer) bij mij’. Tegenargumenten waren onder andere ‘Ik werk nu met fijne collega’s, ik weet niet hoe nieuwe collega’s zullen zijn’, ‘Ik ben kortgeleden al gewisseld van baan en wil nu niet weer wisselen’ en ‘Ik ga met plezier naar mijn huidige baan’.  We verwerken alle argumenten tot een Argumentenkaart, die in het begin van het nieuwe jaar verschijnt.

Raakvlakken verkennen

Tijdens de borrel, waarmee de netwerkbijeenkomst werd afgesloten, werd natuurlijk nagepraat over de argumenten en denkfouten, werden ervaringen en uitdagingen in ieders werkveld uitgewisseld en raakvlakken verkend. Naast een helder overzicht van voor en tegenargumenten bij het wisselen van baan, leverde de bijeenkomst dus ook enthousiaste gesprekken en nieuwe kennismakingen op.

Meer weten?

Dit was de eerste Young professionals bijeenkomst. Wil je op de hoogte blijven? Laat een bericht achter via secretariaat@argumentenfabriek.nl.