02 maart 2017

Argumentenkaart helpt bij keuze wel of niet stemmen op 15 maart

Op deze kaart staan overzichtelijk alle argumenten om wel of juist niet te gaan stemmen. Zodat iedereen snel een goed onderbouwde afweging kan maken. Zo zal de één gevoelig zijn voor het argument: ‘Ik wil voorkomen dat ik achteraf baal van de uitslag en spijt krijg dat ik niet heb gestemd.’ Terwijl een ander niet gaat stemmen met het argument ‘Ik besteed mijn aandacht liever aan mijn directe omgeving, daar heb ik meer invloed op.’

De Argumentenkaart is gemaakt door de Argumentenfabriek samen met wetenschappers, een kandidaat-Kamerlid, een opiniepeiler én stemmers en niet-stemmers van verschillende pluimage. Behalve dat de kaart twijfelaars helpt, geeft de kaart ook inzicht in de argumenten van niet-stemmers. Dat kan helpen bij discussies over nut en noodzaak van stemmen. In 2012 stemden 3,2 miljoen kiesgerechtigden niet (25%).

Bekijk de Argumentenkaart Tweede Kamerverkiezingen 2017 en bepaal of en waarom jij gaat stemmen op 15 maart.