03 mei 2018

Overzichtelijk op een rij: wie schrapt welke regel in de zorg

Eigen aandeel
Apothekers, huisartsen, fysiotherapeuten, medisch specialisten, psychiaters, wijkverpleegkundigen en ziekenhuisverpleegkundigen; al deze beroepsgroepen kunnen binnen hun eigen domein acties nemen om onnodige administratieve handelingen te verminderen en zo meer tijd over te houden voor de patiënt. Wij hebben ze geholpen bij het bedenken en het helder formuleren van 62 schrappunten. Hierbij staat ook welke partijen welke actie ondernemen aangezien het schrappen van regels alleen succesvol is als actoren als zorgverzekeraars, beroepsverenigingen en/of de overheid hun aandeel leveren.

Halvering
Om een helder overzicht te krijgen, hebben we een webmodule ontwikkeld voor op de website van (Ont)Regel de Zorg, die overzichtelijk pér beroepsgroep en pér actor laat zien wanneer zij wat moeten doen. Om zo bij te dragen aan het uiteindelijke doel: de halvering van administratieve regeldruk.

Je kan het overzicht hier bekijken.