21 januari 2019

Aangescherpte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg

De nieuwe kernwaarden zijn: Persoonsgericht, Medisch-generalistisch, Continu en Gezamenlijk. Deze vier waarden vormen de basis voor het handelen van de huisarts en voor de huisartsenzorg. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nadrukkelijker dan voorheen komt de brede medische kennis van de huisarts in de herijkte kernwaarden naar voren: dit medisch-generalisme is nodig om samen met de patiënt uit te kunnen maken wat optimale zorg is in een toenemend complex en gefragmenteerd gezondheidszorgsysteem. De kernwaarde ‘Gezamenlijk’ is nieuw. Hiermee geven huisartsen aan dat ze hun werk willen doen samen met hun patiënten, hun team en andere zorg- en hulpverleners.

De kerntaken laten zien wat de essentie is van de huisartsgeneeskundige zorg; taken die onbetwistbaar behoren tot het vak van de huisarts of bij de huisartsenzorg. Zo hebben huisartsen vastgesteld voor welke zorg patiënten doordeweeks overdag bij hen terecht kunnen en welke huisartsenzorg buiten deze uren beschikbaar is.

De beroepsgroep van huisartsen is divers, maar de eensgezindheid over de kernwaarden en kerntaken blijkt groot. Een prachtige en waardevolle uitkomst van een intensief traject. 

Hoe hielp De Argumentenfabriek de huisartsen in dit traject?

We hebben samen met acht huisartsorganisaties een ambitieus denkproces mogen ontwerpen voor en door huisartsen. We hebben de denkstappen ingericht, denkgereedschap ontwikkeld en sessieleiders getraind. Ook hebben we het denkwerk mogen begeleiden van de inhoudelijke commissie onder leiding van hoogleraar huisartsgeneeskunde Henriëtte van der Horst.

Wat we precies hebben gedaan, is te lezen in deze twee boeken:

Meer weten?

Meer informatie over het project staat op www.toekomsthuisartsenzorg.nl.

Heb je vragen over de aanpak van De Argumentenfabriek in dit project, neem dan contact op met Gertrude van Driesten, (06) 81 57 10 92.

Lees ook:

Meer dan zestig denksessies over de toekomst van de huisartsenzorg

Huisartsen spreken zich uit over hun toekomst