12 maart 2021

Aandacht grootste politieke partijen voor zorgthema’s: 3 Kieskaarten

De ontwikkelingen in het zorglandschap en de keuzes en beloftes hierover hebben een grote impact op de wijze waarop zorgverleners kunnen werken. Het collectief van ruim 124.000 zorgverleners uit verschillende disciplines, de VvAA, wil haar leden helpen om een geïnformeerde keuze te maken. De Argumentenfabriek zette in samenwerking met de VvAA de uitgangspunten van de zeven grootste politieke partijen over drie kernthema’s van de VvAA op een rij.

Op de Kieskaarten vind je de uitgangspunten en voorstellen uit de partijprogramma’s die betrekking hebben op de volgende drie kernthema’s van VvAA: Behoud van bezieling en (ont)regeling, Behoud van een pluriformiteit en keuzevrijheid en Succesvol ondernemen in de zorg. Ook het ledenmagazine Arts en Auto schenkt aandacht aan deze uitgangspunten in een bondige analyse van de verkiezingsprogramma’s. Een aantal conclusies op een rij: 

• Bijna alle partijen vinden dat de marktwerking in de zorg is doorgeschoten en willen meer inzetten op samenwerking;
• Alle partijen willen aan de slag blijven met het verminderen van administratieve lasten;
• Alle partijen m.u.v. de VVD willen een verbod op winstuitkeringen in de zorg (VVD wil juist experimenteren met winstuitkeringen in de intramurale en de medisch specialistische zorg);
• De meeste partijen (VVD en PVV uitgezonderd) willen dat medisch specialisten in loondienst van het ziekenhuis gaan werken.

Hieronder kun je de drie Kieskaarten per thema bekijken:

Kieskaart Bezieling en minder regeldruk

Met het behouden van bezieling bedoelen we het verhogen van werkplezier en mentale kracht van zorgprofessionals. (Ont)regelen gaat over het terugdringen van regel- en werkdruk.

Kieskaart Pluriformiteit en keuzevrijheid

Met pluriformiteit bedoelen we dat zorgverleners zorg kunnen verlenen op een manier die bij hen past: met of zonder contract, in een eigen praktijk of in een instelling. Pluriformiteit betekent behoud van kleinschaligheid van het zorgaanbod en van de keuzevrijheid voor patiënten.

Kieskaart Succesvol ondernemen

Met ondernemen doelen we op de positie van praktijkhouders en zorgprofessionals die als ondernemer werken. Werken gaat over de contracting van zorgprofessionals die werken in loondienst of als ZZP’er.

Meer weten?

Neem dan contact op met Kees Wessels, onze chef Zorg en welzijn.