Kaartenboek De Loopbaanschool

Kaartenboek / Onderwijs
Product Detail Image
Details:
Artikelnummer 09D1-9067
Formaat A3
Direct bestellen:
€ 15,00 Verzendkosten € 7,95
Aantal

Beschrijving

De Loopbaanschool is een werk-denkmodel voor een innovatieve vmbo-school, uitgewerkt door een denktank van negen organisaties betrokken bij het vmbo. De Loopbaanschool kent geen jaarklassensysteem waar alle leerlingen leren in hetzelfde tempo. In plaats hiervan leren leerlingen in individuele leerlijnen die aansluiten bij hun eigen mogelijkheden. Deze individuele leerlijnen gaan uit van cognitieve, ambachtelijke, sociale en persoonlijke leerdoelen. Op deze manier leren leerlingen zichzelf kennen en zijn zij voorbereid op hun toekomstige loopbaan. De Loopbaanschool stapt af van de huidige leerwegen en biedt leerlingen in plaats hiervan twee mogelijkheden: een theorieroute en een praktijkroute. Binnen deze vmbo-routes kunnen ze vakken op verschillende niveaus volgen, bijvoorbeeld Engels op havo-niveau. Leerlingen brengen veel tijd door op De Loopbaanschoo: tussen de 32 en 38 uur, inclusief tijd voor sport en cultuur. De Loopbaanschool heeft een stevig partnerschap met ouders. Zij ondertekenen met de school een contract over hun rechten en plichten. Ook denken ouders mee over de richting van De Loopbaanschool en de aanpak van actuele kwesties, zoals omgang met alcohol. De Loopbaanschool werkt nauw samen met primair en voortgezet onderwijs, om de overgang voor leerlingen naar en van De Loopbaanschool optimaal te laten verlopen.