25 november 2021

Door Nena Nilou

Workshop Mentale vooruitgang

Zorg en welzijn

Hoe gaat het mentaal eigenlijk met ons? Materieel gaat het lekker: nog nooit was Nederland zo rijk. Maar kijken we naar mentale staat van ons land, dan is het beeld minder positief. 2 miljoen mensen slikken medicatie tegen angst of depressie. 1,3 miljoen Nederlanders hebben last van burn-out verschijnselen. Psychische problemen zijn de belangrijkste oorzaak van langdurig verzuim. Jeugdzorg en ggz kunnen de vraag amper aan. En de wachtlijsten blijven. Dat dit anders moet is helder.

De Nederlandse ggz wil via het Waardenetwerk Mentale gezondheid met haar leden een nieuw perspectief verkennen, dat is gericht op het vergroten van de mentale kracht van onze samenleving. We willen onze inzet verplaatsen van verhelpen en voorkomen naar versterken. We willen bijdragen aan het normaliseren en demedicaliseren van mentale zaken, en we willen zorgen dat mentale gezondheid net zo belangrijk wordt als fysieke gezondheid. We willen van mentale vooruitgang een nieuw betekenisvol doel maken, naast materiële vooruitgang. Daarom heeft de Nederlandse ggz samen met De Argumentenfabriek de workshop ‘Mentale vooruitgang’ ontwikkeld.

Wat houdt de workshop in?

Hoe ziet een mentaal krachtige samenleving eruit en wat is onze bijdrage als ggz-organisatie daaraan? In de drie uur durende workshop ‘Mentale vooruitgang’, ga je met en voor jouw eigen organisatie aan de slag met deze vraag. We zullen werken aan de hand van het boek ‘Mentale vooruitgang’. Je leert de begrippen en de taal die je helpen nadenken over mentale vooruitgang, en de doelen die je als organisatie kunt nastreven om mentaal vooruit te gaan. Daarnaast brengen we in kaart hoe jouw organisatie al bijdraagt aan de mentale vooruitgang, door het beantwoorden van de vraag: Welke acties onderneemt jouw organisatie nu al voor een mentaal krachtiger samenleving, en welke acties kunnen jullie nog meer ondernemen?

Met de workshop kunnen leden voor zichzelf en voor elkaar de volgende doelen bereiken:

  • De eigen medewerkers en samenwerkingspartners inspireren om mentale vooruitgang tot gezamenlijk maatschappelijk doel te maken.
  • Het ontwikkelen van een gezamenlijke taal voor het nadenken over mentale vooruitgang.
  • Elkaar concrete handvatten te bieden (verder) aan de slag te gaan met mentale vooruitgang.
  • Nadenken over mentale vooruitgang in een breder verband, met leden en lokale, regionale en landelijke netwerkpartners.

De workshop is ontwikkeld voor ggz-organisaties  die werk willen maken van het vergroten van de mentale kracht van de eigen organisatie en die van de samenleving. Per workshop is ruimte voor vijftien deelnemers. Deelnemers kunnen medewerkers zijn, het management, maar bijvoorbeeld ook netwerkpartners. De workshop heeft vaste bouwblokken (theorie en praktijk), die worden afgestemd op de context en wensen van de organisatie

De uitkomst van de workshop is een inspiratiekaart met acties waarmee jouw organisatie de mentale vooruitgang van de samenleving kan vergroten. De uitkomsten van alle workshops,  worden samengebracht en gedeeld met de leden van de Nederlandse ggz , zodat leden van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.

     

Waar kan je je aanmelden?

Voor vragen of om je aan te melden , neem contact op met Mieneke Kwist, Netwerkcoördinator Waardenetwerk Mentale gezondheid bij Nederlandse ggz.

“Ik zie noodzaak voor een nieuw perspectief, waarbij we aan de voorkant kijken hoe we mensen en hun omgeving mentaal versterken.”

Timo de Grefte, GGZ Friesland

“De samenleving is nu de patiënten aan het maken die de ggz de komende jaren moet herstellen. We moeten ophouden met rommel maken en met onnodig medicaliseren.”

Bas van Wel, Dimence