26 augustus 2016

Winstbelasting doet ertoe

undefined

‘Op een praktischer niveau heeft winstbelasting wel degelijk echte economische effecten. Voor (het management van) bedrijven is het tarief één van de belangrijke vestigingsplaatsargumenten.  En aan vestiging van een bedrijf zijn reële economische effecten verbonden: werkgelegenheid, inkoop bij toeleveranciers, et cetera. 

Ook voor betreffende overheden is winstbelasting praktisch van belang. Winst in eigen land is belastbaar en spekt de lokale schatkist. 

Winstbelasting doet er dus wel degelijk toe, en daarom is zo’n wedloop omlaag problematisch. Ongeacht, voeg ik er graag aan toe, je politieke overtuigingen. Wat kun je hiertegen doen?’

Lees Franks volledige column in de Volkskrant van zaterdag 27 augustus, voorop het economiekatern.