07 december 2016

Wereldhandel in beeld

Het CPB doet wetenschappelijk onderzoek dat politici en beleidsmakers kan helpen bij het nemen van beredeneerde besluiten. Het goed voor het voetlicht brengen van de resultaten van analyses en ramingen is daarbij cruciaal. De vernieuwde Wereldhandelsmonitor laat zien hoe een grote hoeveelheid data op een aantrekkelijke en inzichtelijke manier kan worden gepresenteerd.

Bekijk het datapaneel op www.cpb.nl/wereldhandelsmonitor