28 oktober 2016

We hebben allang een basis(stroom)inkomen

undefined

‘Het ligt aan de belastingen, vooral aan de energiebelasting. Terwijl in den lande bij tijd en wijle heftige discussies oplaaien over het basisinkomen, blijken we dat allang te hebben. Een basisstroominkomen namelijk. Eerst die stroom, dan het gewone basisinkomen.

Gegeven een bepaalde hoogte van de gewenste belastingopbrengst, stelt een stroombasisinkomen de overheid in staat hoge marginale belastingen te heffen op iets wat onwenselijk is: stroomverbruik. Gegeven een bepaalde hoogte van de belastingopbrengst, dwingt een gewoon basisinkomen de overheid tot het heffen van hoge marginale tarieven op inkomen. En zo goed als de hoge marginale stroomprijs een prikkel is om minder energie te verbruiken, is een hoge marginale belasting op inkomen een prikkel om minder inkomen te verdienen. Niet alle, maar de meeste mensen zullen dat geen goede prikkel vinden.’

Lees de hele column van Frank in de Volkskrant van zaterdag 29 oktober, op de eerste spread van het economiekatern.