12 maart 2015

Wat vindt de Nederlander?

Vinden we die verschillen problematisch of niet? In zijn wekelijkse column in Vrij Nederland bespreekt Kees Kraaijeveld het rapport ‘Verschil in Nederland’ dat eind vorig jaar door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) werd gelanceerd. 

‘De Nederlander vindt rijkdom in de privésfeer blijkbaar geen probleem, zolang de rijkaards zich met hun geld maar niet laten gelden in de publieke sfeer. We hechten onbewust zo aan het traditionele onderscheid tussen privé en publiek, dat we niet zien dat rijken hun geld echt niet alleen voor privédoeleinden gebruiken.’

Lees de rest van Kees’ column op de site van Vrij Nederland