13 juni 2019

Wat hebben boeren nodig voor een grondgebonden melkveehouderij?

De sector streeft naar grondgebondenheid om de mest-voerkringloop kleiner te maken en zo de milieudruk te verlagen, om de bodemkwaliteit te verbeteren, om CO2 vast te leggen in de bodem en vanwege de cultuurhistorische waarde van het landschap met koeien in de wei. Ook hoopt de sector dat boeren hiermee een hoogwaardiger product kunnen verkopen voor een hogere prijs. Voor een toekomstbestendige sector. Met het rapport Grondgebondenheid als basis voor een toekomstbestendige melkveehouderij heeft de commissie Grondgebondenheid in opdracht van LTO Vakgroep Melkveehouderij en de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) een visie opgesteld voor de melkveehouderij.

De visie legt concrete doelen op voor de sector: 65 procent van het eiwit dat melkveehouders nodig hebben moet van gras of ruwvoer van eigen land komen of via contracten met akkerbouwers van wie het bedrijf op maximaal 20 kilometer afstand ligt. Ook de mest moeten melkveehouders grotendeels afzetten op eigen land of dat uit het buurtcontract. Een stevige ambitie, die de LTO Vakgroep Melkveehouderij en NZO bindend hebben verklaard. Maar wat hebben boeren nodig om met deze visie aan de slag te gaan?

Deze vraag stond centraal tijdens de denksessie op het AgriFood-congres van NRC Live. Hier dachten melkveehouders, beleidsmakers, onderzoekers en publiek na over hoe stappen te zetten richting een grondgebonden melkveehouderij. En wat kwam er zoal uit? Twee veelgehoorde thema’s zijn de maatschappelijke waardering voor boeren en hun diversiteit, en een beter verdienmodel voor boeren die grondgebonden werken. Zoals door hogere melkprijzen en lagere pachtprijzen van grond. De deelnemers deelden ook enkele praktische ideeën. Bijvoorbeeld een platform om vraag van melkveehouders en aanbod van land voor voer en mestafzet van akkerbouwers bij elkaar te brengen. Flexibelere buurtcontracten. Of onafhankelijke kennis over hoe te produceren met meer eigen eiwit.  De volledige lijst met ideeën kun je hier vinden.

Nieuwsgierig naar de sessie? Neem gerust contact op met Sara Blink of Majelle Verbraak van De Argumentenfabriek. Wellicht vind je deze kaart ook interessant: de Argumentenkaart voer-mestkringloop die De Argumentenfabriek eerder maakte, legt begrijpelijk uit wat het sluiten van kringlopen inhoudt en wat per kringloopgrootte argumenten voor en tegen zijn.

Vragen of reageren? Neem gerust contact op met Talitha Koek.