03 augustus 2016

Waarom hebben we het zo weinig over zwakbegaafden?

 

undefined

 

‘Hoe kan het dan, vraagt u zich nu af, dat er beleidsmakers en hulpverleners zijn voor wie het percentage zwakbegaafden nieuw is? Hebben ze dat nooit geleerd? Of is die 15 procent een al te ongemakkelijke waarheid? Een waarheid die op gespannen voet staat met de dominante politieke ideologie die stelt dat we altijd op de eigen kracht van mensen moeten vertrouwen. Een waarheid die niet past bij het idee dat mensen zelf onderling betere oplossingen kunnen bedenken dan de overheid.’

Lees de volledige column van Kees Kraaijeveld op de website van Vrij Nederland