12 maart 2015

Tafeldekken+post halen = nieuwe baan

Het idee om voor iemand met een arbeidshandicap een baan op maat te creëren ontstond tijdens het maken van de Denkhulp Quotum Arbeidsgehandicapten. Dit kaartenboek gaat over de relevante vragen bij het vormgeven van een quotum voor arbeidsgehandicapten, zoals: Wie moet er onder dit quotum vallen? Met welke prikkels zorg je dat het wordt nageleefd? Dit zijn actuele vragen want het wetsvoorstel over het quotum van Staatssecretaris Klijnsma gaat binnenkort naar de Tweede Kamer.

Een van de ideeën is het kaartenboek om werkgevers ertoe aan te zetten arbeidsgehandicapten in dienst te nemen is het inrichten van een handel in arbeidsgehandicaptenuren. Dit naar analogie van de CO2-emissiehandel. Anouk Mulder en Frank Kalshoven schreven hierover een artikel dat in de NRC verscheen. De Denkhulp Quotum Arbeidsgehandicapten is te bestellen in onze webwinkel