28 januari 2020

Schaf de rondpompmachine af

Wat is de rondpompmachine?

De rondpompmachine is het inkomensondersteuningssysteem waarbij de overheid eerst bij burgers belasting heft op basis van persoonlijke omstandigheden, vermogen en hoogte van het inkomen, om daarna, op basis van diezelfde criteria, burgers weer geld te geven. Het gaat hierbij vooral om huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en zorgtoeslag.

In Nederland krijgen ruim 6 miljoen huishoudens een dergelijke toeslag en in totaal gaat het om een bedrag van ruim 15 miljard euro.

Problemen

Volgens Fransman leidt de rondpompmachine tot diverse problemen. Zo leidt het systeem tot een hoge marginale belastingdruk, ofwel de belasting die burgers betalen over elke extra verdiende euro. Een tweede probleem is dat toeslagen vaak leiden tot problematische schulden, omdat ze worden toegekend op basis van een schatting en er achteraf pas correcties plaatsvinden. Ook versterkt het toeslagensysteem de trend om parttime te gaan werken; het loont eenvoudigweg niet om meer te gaan werken.

Bekijk de uitgebreide blog over de problematiek van het toeslagensysteem bij ESB hier.

Dit was het eerste deel van een tweeluik, waarin de rondpompmachine en de onwenselijke gevolgen ervan centraal staan. Het tweede deel -dat op donderdag verschijnt- gaat over hoe de rondpompmachine kan worden afgeschaft en wat dan een alternatief kan zijn. Deel twee publiceren we ook weer op deze website.

Meer weten?

Meer weten over deze (of andere) vraagstukken die leven in de financiële wereld? Bekijk de pagina over onze sector Geld of neem contact op met Kees Kraaijeveld.