28 mei 2015

Samenwerkende partijen Zó werkt de zorg in Nederland

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

Zorginstituut Nederland
Het Zorginstituut ziet erop toe dat consumenten verzekerd zijn en blijven voor de Zvw en de AWBZ. Zo verzorgt het instituut de administratie voor Nederlands gepensioneerden of uitkeringsgerechtigden die in de Europese Unie en een aantal andere landen wonen of daarnaar toe willen verhuizen. 

ZonMw
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Hoe houden we onszelf en onze leefomgeving gezond? Dat is de uitdaging waar diverse lokale, nationale en internationale overheden en professionals dagelijks voor staan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verricht onderzoek, adviseert en ondersteunt de overheid bij deze uitdaging.

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende umc’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 65.000 mensen.

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
De NVZ is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland. Wij behartigen de belangen van onze leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak. 

Erasmus MC
Een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Daarvoor staat het Erasmus MC. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen. In onderzoek, onderwijs en zorg. 

SBOH
De SBOH is de werkgever van huisartsen in opleiding en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding en financiert de hele huisartsopleiding en opleiding tot specialist ouderengeneeskunde

AstraZeneca
AstraZeneca is een internationaal innovatief biofarmaceutisch bedrijf. Wij investeren in een gezonde maatschappij waarbij een duurzaam behandelresultaat voor de patiënt en goed medicijngebruik centraal staan.

Vilans
Vilans helpt zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars de langdurende zorg goed en betaalbaar te houden mét aandacht voor de cliënt. 

Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband
De LAD komt op voor de belangen van álle (aankomende) artsen in dienstverband – van coassistent tot a(n)ios, van basisarts tot medisch specialist, van jeugdarts tot psychiater  en van bedrijfsarts tot specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast behartigen ze de belangen van PA’s en apothekers in dienstverband.

Novartis Pharmaceuticals
Novartis wil toonaangevende geneesmiddelen ontwikkelen en op de markt brengen om aandoeningen te behandelen en de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren.

Skipr
Skipr is een crossmediaal communicatieplatform voor beslissers in de zorg. Op Skipr.nl vindt u het laatste nieuws over zorg en bestuur. Daarnaast biedt Skipr een magazine, internet met unieke functionaliteiten, e-mailnieuwsbrieven en (web)televisie.