03 september 2015

Rijksoverheid publiceert visie op leren

De afgelopen maanden heeft De Argumentenfabriek met een grote groep mensen van binnen en buiten het Rijk een gezamenlijke visie op leren ontwikkelen bij het Rijk geformuleerd. En het resultaat mag er zijn: dankzij een strak proces, strakke coördinatie vanuit BZK en deelnemers die vanuit een gezamenlijk belang meedachten ligt er een mooie en richtinggevende interdepartementale visie. Tijdens de onthulling bij het ministerie van Economische Zaken kwam al meteen de vervolgvraag ter sprake ‘Hoe nu verder?’. Gelukkig waren hier bij de grote groep aanwezigen veel ideeën over, van abstract (de visie uitdragen) tot heel concreet (één knop voor al ons ontwikkelaanbod). Lees meer over de achtergrond van de Rijksvisie in het kaartenboek Visie leren en ontwikkelen Rijksoverheid.

undefined