30 mei 2016

Pensioenprototype van SER is een ‘mooi ding’

undefined

 

‘Het persoonlijke pensioencontract waarin we met elkaar risico’s delen (én afrekenen) zoekt het betere midden hiertussen. Dus: iedereen een eigen pensioenpot. Mevrouw Jansen, er staat bij u eind 2016 83.128 euro op de pensioenrekening. Maar ook samen risico’s delen. Mevrouw Jansen, u heeft in 2016 523 euro betaald aan onze gezamenlijke buffer voor tegenvallers in de toekomst. En dertig jaar later, beste nabestaanden van mevrouw Jansen, vervalt het restant van de pensioenpot aan de collectieve kas. Iets technischer geformuleerd: een eigen pensioenpot, maar wel samen beleggings- en levenrisico’s delen. Zichtbaar, uitlegbaar en afgerekend.

Zo maar doen dan? Nee, want er zijn nog wel een paar noten te kraken.’

Lees er meer over in de Volkskrant van 28 mei, voorop het economiekatern.