24 augustus 2016

Op weg naar een CO2-arme energievoorziening

undefined

Een beter gesprek mogelijk maken over de toekomst van energie in Nederland’, dat is het motto van het Forum Energietransitie. In de eerste helft van 2016 dachten vele tientallen deskundigen mee over de energietransitie, in het bijzonder over uiteenlopende manieren om deze transitie te doorlopen (routes). Deze transitieroutes maken duidelijk dat we als Nederland iets te kiezen hebben, ook als we het eens zijn over het doel in 2050 een CO2-arme energievoorziening te realiseren. Wat is de rol van de overheid? Hoe verdelen we de lasten? En hoeveel vrijheid hebben huishoudens en bedrijven om zelf keuzes te maken over hun energie-oplossingen? Op deze fundamentele vragen geven de vier routes verschillende antwoorden. En dat heeft consequenties. Elke route heeft zijn argumenten voor én tegen. En er is niet per se één beste route. Ook die argumentatie hebben we helder op een rij gezet.

Het Forum Energietransitie is in de eerste plaats mogelijk gemaakt door negen partijen uit de energiesector: ECN, Eneco, Gasunie, Greenchoice, Havenbedrijf Rotterdam, Pure Energie, Stedin, Triodos Bank en Uniper. Onder begeleiding van De Argumentenfabriek hebben zij de routes uitgedacht. Niet om het met elkaar eens te worden over hoe we aan de slag moeten. Wel vanuit een gedeeld gevoel van urgentie dát we aan de slag moeten. De keuzes vragen niet alleen om een discussie tussen de experts van deze wereld, maar juist ook om een maatschappelijke dialoog. Tientallen deskundigen hebben dan ook meegedacht over relevante argumenten, van chemische industrie tot provincies en van milieuorganisaties tot huizenbouwers.

Samen met een overzicht van feiten en cijfers over de huidige energievoorziening hebben we de routes en argumenten samengebracht in de interactieve Denkhulp Energietransitie. Vrij toegankelijk voor iedereen op www.transitieroutes.nl. Als uitnodiging en aansporing mee te denken en mee te doen. We hopen van harte dat deze resultaten kunnen bijdragen aan het maatschappelijke gesprek over de toekomst van energie in Nederland.

Lees meer over het project, of bekijk het persbericht dat naar aanleiding van de presentatie verscheen.