09 november 2020

Onze Beleidsdoorlichting artikel 1 (Arbeidsmarkt) naar Tweede Kamer

De publicatie ‘Beleidsdoorlichting artikel 1 (Arbeidsmarkt)’, is vrijdag 6 november door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport is door twee onafhankelijke hoogleraren, prof.mr.dr. A.R. Houweling en prof.dr. R.J. van der Veen, beoordeeld. Houweling en van der Veen menen dat Rekenwerk een “heldere en methodologisch goed verantwoorde analyse” van artikel 1 heeft uitgevoerd.

Algemene doelstelling Artikel 1

Artikel 1 gaat over 21 beleidsinstrumenten, waaronder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), de Arbowet en het Lage Inkomensvoordeel (LIV). Deze instrumenten zouden moeten bijdragen aan evenwichtige arbeidsverhoudingen en ­voorwaarden en de naleving daarvan; gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en een inclusieve arbeidsmarkt.

Hoofdconclusies beleidsdoorlichting

Als hoofdconclusies stelt de beleidsdoorlichting dat de doelen van artikel 1 niet duidelijk genoeg zijn uitgewerkt. De beleidsinstrumenten zijn moeilijk te koppelen aan de doelen van artikel 1. Ook zijn de meeste beleidsinstrumenten niet geëvalueerd. Hoogleraren Houweling en van der Veen zeggen hierover in hun beoordeling: “Terecht concludeert De Argumentenfabriek dat artikel 1 SZW daardoor niet of nauwelijks te beoordelen is omdat de doelen vaak niet duidelijk zijn uitgewerkt en niet meetbaar zijn geformuleerd en dat de instrumenten vaak moeilijk aan de doelen van artikel 1 SZW zijn te koppelen.”

Meer weten?

Neem dan contact op met Kees Kraaijeveld, en bekijk eens wat Rekenwerk allemaal voor jou kan betekenen.