28 oktober 2019

Nederland haalt afvaldoel 2020 niet

Op dit moment is het restafval per inwoner gemiddeld nog 151 kilo. Vooral de stedelijke gemeenten, met meer dan 100.000 inwoners, kampen nog met grote bergen restafval. Daar wordt gemiddeld nog 245 kilo restafval per inwoner opgehaald.

Argumentenkaart

Het verminderen van restafval is een forse opgave voor gemeenten. Dat roept de vraag op: wat verdient de voorkeur, bron- of nascheiden van afval? Om hier een goede keuze in te maken, maakten we met Rijkswaterstaat onlangs de digitale Argumentenkaart Afvalscheiding voor gemeenten. Op deze kaart staan alle relevante argumenten per thema (milieu, principes, uitvoering en financiën) vóór en tegen bron- en nascheiden van kunststof, blik en drinkpakken. De Argumentenkaart kent geen zwaarte toe aan de argumenten. Het kan immers per gemeente verschillen hoe belangrijk bepaalde argumenten zijn.

Hoe werkt de interactieve kaart?

De argumenten zijn per thema op te roepen door op het desbetreffende thema te klikken. Daarnaast is informatie over ‘overig afval’ op te roepen in de Argumentenkaart.

Meer weten?

Meer weten over hoe De Argumentenfabriek kan helpen bij het nadenken over afvalvraagstukken? Neem gerust contact op met Talitha Koek.